HJEM

Velkommen til

Gigging-4-Living-projektet

Gigging-4-Living arbejder på at støtte udøvende kunstnere – musikere, dansere og skuespillere – i at udvikle deres forretningsfærdigheder, så de kan opbygge succesfulde og bæredygtige karrierer i den kreative sektor – ved at gøre brug af de mange digitale platforme, der kan understøtte deres karriere i en postpandemiøkonomi.

OM

Gigging-4-Living-projektteamet arbejder direkte sammen med udøvende kunstnere om at opbygge forretningssans inden for scenekunstsektoren og støtte udøvende kunstnere, der er blevet uforholdsmæssigt påvirket af nedlukninger og begrænsninger som følge af COVID-19-pandemien.

Gigging-4-Living-projektteamet arbejder direkte sammen med udøvende kunstnere om at opbygge forretningssans inden for scenekunstsektoren og støtte udøvende kunstnere, der er blevet uforholdsmæssigt påvirket af nedlukninger og begrænsninger som følge af COVID-19-pandemien.

De muligheder, der nu er åbne for udøvende kunstnere til at opbygge bæredygtige karrierer inden for deres valgte kunstneriske disciplin, er blevet kraftigt forøget af den hurtige vækst i teknologibaserede platforme og sociale mediekanaler. Nationale og internationale markeder er nu åbne for næsten alle individuelle kunstnere i en størrelsesorden, der kun tidligere har været tilgængelig for meget udvalgte få.

De muligheder, der nu er åbne for udøvende kunstnere til at opbygge bæredygtige karrierer inden for deres valgte kunstneriske disciplin, er blevet kraftigt forøget af den hurtige vækst i teknologibaserede platforme og sociale mediekanaler. Nationale og internationale markeder er nu åbne for næsten alle individuelle kunstnere i en størrelsesorden, der kun tidligere har været tilgængelig for meget udvalgte få.

Idet projektpartnerne er opmærksomme på disse muligheder, er de også opmærksomme på, at udøvende kunstnere ikke er en homogen gruppe. Inden for scenekunstsektoren er der forskellige undergrupper, der vil have forskellige behov og forskellige potentielle muligheder at udnytte.

I kølvandet på COVID-19-pandemien er udøvende kunstnere imidlertid blevet negativt og uforholdsmæssigt påvirket af nedlukninger og restriktioner i hele Europa. Ude af stand til at udføre og tjene til livets ophold, har dette haft en negativ indvirkning på deres mentale sundhed og velvære. Som sådan støtter Gigging-4-Living også udøvende kunstnere med at beskytte og bevare deres velvære i en postpandemiøkonomi.

I den 24-måneders livscyklus vil 800 udøvende kunstnere fra 8 partnerlande have engageret sig i de værktøjer og ressourcer, der er udviklet under dette pilotprojekt, og alle partnere vil integrere de nye ressourcer i deres kernetjeneste, der sikrer en eksponentiel vækst i brugsniveauet i den nærmeste fremtid.

Partnere arbejder også på at udvikle og styre et scenekunstkollektiv gennem det foreslåede praksisfællesskab, der vil blive integreret i MOOC, og dette vil blive brugt til at støtte fremtidigt samarbejde.

Video Testimonial from Performing Artists

OUTPUTS

Gigging-4-Living partners have developed a suite of unique resources dedicated to supporting performing artists to innovate and transform their art form into a model that can survive in a pandemic disturbed society while simultaneously building the resilience to the threat of mental health stressors.

IO1

GIGGING-4-LIVING has developed a bespoke training curriculum that will have specific modules tailored to the needs of 3 distinct groups, namely; Musicians; Dancers; Actors. The 12 modules are tailored to suit the needs and address the opportunities for each of these sub-sets of the performing arts sector that still pertain despite the impact of Covid-19.

IO2

GIGGING-4-Living is providing a toolkit of resources that focuses on building resilience to promote positive mental health within the performing arts sector. The 4 modules address issues like anxiety, low self-esteem, loneliness and self-confidence.

IO3

The Gigging-4-Living MOOC provides access to the full suite of Gigging-4-Living EduZines and the Interactive Infographics developed. Accessed is via the QR codes contained in the interactive infographics. Each piece of learning material contains some quizzes and challenges that have to be completed as a skills demonstration to assess the knowledge acquired by learners. The social media features incorporated supports interaction between adult educators, performing artists and mental health experts. 

PARTNERNE

PARTNERNE

Gigging-4-Living bliver bragt til dig af et team på 8 ekspertpartnere fra 8 europæiske lande, nemlig: Irland, Malta, Danmark, Spanien, Portugal, Cypern, Tyskland og Tjekkiet. Sammen er vi dansere, musikere og skuespillere – og nogle projektledere – der samarbejder om at skabe nogle helt unikke uddannelsesaktiviteter og indhold!

Future in Perspective

Future in Perspective Ltd. Ireland er en uddannelsesmedievirksomhed med speciale i uddannelse og e-learning, medieproduktion, strategisk planlægning og forretningsudvikling og evaluering. Gennem nationale projekter og EU-finansierede projekter samarbejder vi med lokale ungdomsgrupper, kreative iværksættere, mikrovirksomheder, ejerledere, beskæftigelsesstøttearbejdere og fagfolk inden for erhvervsuddannelse for at udforme og levere erhvervsuddannelsesprogrammer, der er unikt tilpasset behovene i erhvervslivet på landet i Irland, hvor vi er stolte af at være baseret. FIP har ekspertise i at støtte virksomheder på nichemarkeder som de kreative, kulturelle og grønne sektorer for at udvikle bæredygtige forretningsmodeller.

MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY

MCAST er Malta College of Arts, Science and Technology og er den største erhvervsuddannelsesinstitution i Malta. Mission statementet understreger klart den internationale dimension af den uddannelse, der skal gives til alle studerende. Vores mission, der vejleder kollegiet og dets ansatte, er som følger: "At give universelt tilgængelig uddannelse og erhvervsuddannelse med en international dimension, der er lydhør over for den enkeltes og økonomiens behov". Kollegiets vigtigste rolle er at tilbyde erhvervsuddannelse til maltesiske unge for at opfylde den lokale industris behov.

FO-Aarhus

Η FO-Aarhus είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός με εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο που προέρχεται από ιδιωτικές εταιρείες, τη δημόσια διοίκηση και τον τομέα της τυπικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

FO-Aarhus har stor erfaring inden for projektledelse og lokalt og nationalt netværksarbejde som medlem af Voksenrådet, samarbejde med myndigheder og lokale og regionale myndigheder (f.eks. jobcentre og sociale myndigheder), deltagelse i internationale projekter som ansøger, koordinator og partner.

Skills Elevation Berlin FHB

Skills Elevation FHB, Tyskland blev etableret i 2019 af en række undervisere, miljøforkæmpere og akademikere med det formål at tilvejebringe alternative uddannelsesmetoder. FHB arbejder i vid udstrækning på at yde støtte og uddannelse til marginaliserede grupper, især med hensyn til deres sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling. FHB har tre hovedområder i fokus; udvikling af nye pædagogiske tilgange, udvikling af undervisningsmaterialer til marginaliserede voksne og forskning i socialpsykologi, erhvervsliv og uddannelse.

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA FORMACION SL (INFODEF)

IFODEF er et privat og uafhængigt center for forskning, udvikling og innovation med base i Valladolid, Spanien. IFODEF's mission er at designe og gennemføre projekter, der bidrager til at opnå en bæredygtig og inklusiv udvikling gennem uddannelse, kultur og innovation.

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

ALK blev etableret i 2005 i Tjekkiet som et netværk af fagfolk, der arbejder inden for uddannelse og rådgivning. ALK arrangerer en bred vifte af kurser, uddannelsesprogrammer, tematiske workshops, der hjælper undervisere med at erhverve en ny kvalifikation, kompetencer og særlige praktiske færdigheder. ALK's mission er at støtte nye metoder og former for uddannelse, støtte undervisere og andre fagfolk, der arbejder inden for uddannelse. ALK deltager regelmæssigt i nationale og internationale projekter med fokus på livslang læring, innovative uddannelsesmetoder, e-learning, fjernundervisning, særlige metoder til rådgivning, integrationsprogrammer osv. Den organisatorisk hjemmeside er

Rightchallenge

Rightchallenge er en ikke-statslig organisation, der har til formål at fremme uddannelse og erhvervsuddannelse som et middel til social integration. Vi mener, at uddannelse skal fokusere på en holistisk udvikling af alle mennesker for at forberede dem på at deltage i alle dimensioner af samfundet, såsom familie, arbejde og fritid. Så som en organisation, der er aktivt engageret i lokalsamfundet, leverer vi konsulentbistand og læseplansdesign inden for voksenuddannelse og samfundsudvikling og støtter samfund, der risikerer social udstødelse med muligheder for frivilligt arbejde og socio-uddannelsesprogrammer, der har til formål at forbedre digitale og mediekendskabsfærdigheder.

ENOROS Consulting Ltd

ENOROS Consulting Ltd blev etableret i 2006 og er et af de største ledelsesrådgivnings- og projektforvaltningsselskaber på Cypern, der har forpligtet sig til at levere tjenester af høj kvalitet til det cypriotiske samfund, den offentlige forvaltning og dets regeringer. ENOROS leverer specialiseret viden, der opfylder både den offentlige og den private sektors behov for udformning og forvaltning af offentlige-/EU-midler.

Future in Perspective

 

Future in Perspective Ltd. Ireland er en uddannelsesmedievirksomhed med speciale i uddannelse og e-learning, medieproduktion, strategisk planlægning og forretningsudvikling og evaluering. Gennem nationale projekter og EU-finansierede projekter samarbejder vi med lokale ungdomsgrupper, kreative iværksættere, mikrovirksomheder, ejerledere, beskæftigelsesstøttearbejdere og fagfolk inden for erhvervsuddannelse for at udforme og levere erhvervsuddannelsesprogrammer, der er unikt tilpasset behovene i erhvervslivet på landet i Irland, hvor vi er stolte af at være baseret. FIP har ekspertise i at støtte virksomheder på nichemarkeder som de kreative, kulturelle og grønne sektorer for at udvikle bæredygtige forretningsmodeller.

MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

MCAST er Malta College of Arts, Science and Technology og er den største erhvervsuddannelsesinstitution i Malta. Mission statementet understreger klart den internationale dimension af den uddannelse, der skal gives til alle studerende. Vores mission, der vejleder kollegiet og dets ansatte, er som følger: "At give universelt tilgængelig uddannelse og erhvervsuddannelse med en international dimension, der er lydhør over for den enkeltes og økonomiens behov". Kollegiets vigtigste rolle er at tilbyde erhvervsuddannelse til maltesiske unge for at opfylde den lokale industris behov.

FO-Aarhus

 

Η FO-Aarhus είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός με εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο που προέρχεται από ιδιωτικές εταιρείες, τη δημόσια διοίκηση και τον τομέα της τυπικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

FO-Aarhus har stor erfaring inden for projektledelse og lokalt og nationalt netværksarbejde som medlem af Voksenrådet, samarbejde med myndigheder og lokale og regionale myndigheder (f.eks. jobcentre og sociale myndigheder), deltagelse i internationale projekter som ansøger, koordinator og partner.

Skills Elevation Berlin FHB

 

Skills Elevation FHB, Tyskland blev etableret i 2019 af en række undervisere, miljøforkæmpere og akademikere med det formål at tilvejebringe alternative uddannelsesmetoder. FHB arbejder i vid udstrækning på at yde støtte og uddannelse til marginaliserede grupper, især med hensyn til deres sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling. FHB har tre hovedområder i fokus; udvikling af nye pædagogiske tilgange, udvikling af undervisningsmaterialer til marginaliserede voksne og forskning i socialpsykologi, erhvervsliv og uddannelse.

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA FORMACION SL (INFODEF)

 

IFODEF er et privat og uafhængigt center for forskning, udvikling og innovation med base i Valladolid, Spanien. IFODEF's mission er at designe og gennemføre projekter, der bidrager til at opnå en bæredygtig og inklusiv udvikling gennem uddannelse, kultur og innovation.

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

 

ALK blev etableret i 2005 i Tjekkiet som et netværk af fagfolk, der arbejder inden for uddannelse og rådgivning. ALK arrangerer en bred vifte af kurser, uddannelsesprogrammer, tematiske workshops, der hjælper undervisere med at erhverve en ny kvalifikation, kompetencer og særlige praktiske færdigheder. ALK's mission er at støtte nye metoder og former for uddannelse, støtte undervisere og andre fagfolk, der arbejder inden for uddannelse. ALK deltager regelmæssigt i nationale og internationale projekter med fokus på livslang læring, innovative uddannelsesmetoder, e-learning, fjernundervisning, særlige metoder til rådgivning, integrationsprogrammer osv. Den organisatorisk hjemmeside er

 

www.trainers-alliance.eu

Rightchallenge

 

Rightchallenge er en ikke-statslig organisation, der har til formål at fremme uddannelse og erhvervsuddannelse som et middel til social integration. Vi mener, at uddannelse skal fokusere på en holistisk udvikling af alle mennesker for at forberede dem på at deltage i alle dimensioner af samfundet, såsom familie, arbejde og fritid. Så som en organisation, der er aktivt engageret i lokalsamfundet, leverer vi konsulentbistand og læseplansdesign inden for voksenuddannelse og samfundsudvikling og støtter samfund, der risikerer social udstødelse med muligheder for frivilligt arbejde og socio-uddannelsesprogrammer, der har til formål at forbedre digitale og mediekendskabsfærdigheder.

ENOROS Consulting Ltd

 

ENOROS Consulting Ltd blev etableret i 2006 og er et af de største ledelsesrådgivnings- og projektforvaltningsselskaber på Cypern, der har forpligtet sig til at levere tjenester af høj kvalitet til det cypriotiske samfund, den offentlige forvaltning og dets regeringer. ENOROS leverer specialiseret viden, der opfylder både den offentlige og den private sektors behov for udformning og forvaltning af offentlige-/EU-midler.

NYHEDER

Se vores nyhedsbreve nedenfor:

NYHEDER 1

NYHEDER 2

NYHEDER 3

NYHEDER 4

INVOLVERET

For at blive involveret og støtte vores projekt, kan du finde og følge os på Facebook på:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

da_DKDanish