Home

Vítejte v projektu

Gigging-4-Living project

Projekt Gigging-4-Living pracuje na podpoře aktivních umělců - hudebníků, tanečníků a herců. Pomáhá jim rozvíjet obchodní dovednosti, aby si mohli budovat úspěšnou kariéru v uměleckém sektoru ekonomiky. A také, aby se naučili využívat množství digitálních platforem, které mohou podporovat jejich kariéru v post-pandemické ekonomice.

O projektu

Projektový tým Gigging-4-Living spolupracuje přímo s umělci. Pomáhá jim rozvíjet jejich obchodní dovednosti. Projekt podporuje zejména umělce, kteří byli zasaženi restrikcemi v důsledku pandemie COVID-19.

Projektový tým Gigging-4-Living spolupracuje přímo s umělci. Pomáhá jim rozvíjet jejich obchodní dovednosti. Projekt podporuje zejména umělce, kteří byli zasaženi restrikcemi v důsledku pandemie COVID-19.

Rozsah příležitostí, které nyní mají aktivní umělci k budování udržitelné kariéry ve zvolené umělecké disciplíně, se výrazně zvýšil díky rychlému růstu technologických platforem a kanálů sociálních médií. Národní a mezinárodní trhy jsou nyní otevřené téměř každému jednotlivému umělci v měřítku, které bylo dříve k dispozici jen velmi malému množství umělců.

Rozsah příležitostí, které nyní mají aktivní umělci k budování udržitelné kariéry ve zvolené umělecké disciplíně, se výrazně zvýšil díky rychlému růstu technologických platforem a kanálů sociálních médií. Národní a mezinárodní trhy jsou nyní otevřené téměř každému jednotlivému umělci v měřítku, které bylo dříve k dispozici jen velmi malému množství umělců.

Partneři projektu si jsou těchto příležitostí vědomi, ale zároveň si uvědomují, že umělci nejsou homogenní skupinou. V uměleckém odvětví existují různé podmnožiny, které mají různé potřeby a různé potenciální příležitosti k využití.

V důsledku pandemie COVID-19 však byli aktivní umělci negativně ovlivněni omezeními v celé Evropě. Nemožnost vykonávat uměleckou činnost a živit se uměním negativně, to negativně ovlivnilo jejich duševní zdraví a životní podmínky. Projekt Gigging-4-Living také podporuje umělce, aby si chránili a udržovali zdravou psychiku v post-pandemické ekonomice.

Projekt trvá 24 měsíců a jeho cílem je zapojit 800 umělců z 8 partnerských zemí. Projekt vytvoří celou paletu vzdělávacích nástrojů a příležitostí. Výstupy tohoto pilotního projektu začlení partneři projektu do svých stálých služeb, a tím zajistí udržitelnost a další rozvoj výstupů projektu.

Partneři také vytvoří mezinárodní komunitu umělců zapojených do projektu. Tato komunita bude komunikovat a spolupracovat pomocí komunikačních kanálů vytvořených v rámci projektu. Budou mít k dispozici tzv. MOOC, což je otevřený vzdělávací portál. To podpoří spolupráci umělců také v budoucnosti.

Video Testimonial from Performing Artists

VÝSTUPY

Gigging-4-Living partners have developed a suite of unique resources dedicated to supporting performing artists to innovate and transform their art form into a model that can survive in a pandemic disturbed society while simultaneously building the resilience to the threat of mental health stressors.

IO1

GIGGING-4-LIVING has developed a bespoke training curriculum that will have specific modules tailored to the needs of 3 distinct groups, namely; Musicians; Dancers; Actors. The 12 modules are tailored to suit the needs and address the opportunities for each of these sub-sets of the performing arts sector that still pertain despite the impact of Covid-19.

IO2

GIGGING-4-Living is providing a toolkit of resources that focuses on building resilience to promote positive mental health within the performing arts sector. The 4 modules address issues like anxiety, low self-esteem, loneliness and self-confidence.

IO3

The Gigging-4-Living MOOC provides access to the full suite of Gigging-4-Living EduZines and the Interactive Infographics developed. Accessed is via the QR codes contained in the interactive infographics. Each piece of learning material contains some quizzes and challenges that have to be completed as a skills demonstration to assess the knowledge acquired by learners. The social media features incorporated supports interaction between adult educators, performing artists and mental health experts. 

PARTNEŘI

PARTNEŘI

Projekt Gigging-4-Living realizuje tým 8 partnerských organizací z 8 evropských zemí, konkrétně: Irska, Malty, Dánska, Španělska, Portugalska, Řecka, Německa a České republiky. V realizačním týmu jsou nejen projektoví manažeři, ale také tanečníci, hudebníci a herci. Společně vytváříme jedinečné vzdělávací nástroje a aktivity!

Future in Perspective

Future in Perspective Ltd. Irsko je vzdělávací mediální společnost specializující se na oblasti vzdělávání a e-learningu, oblast mediální produkce, strategického plánování a rozvoje. Prostřednictvím národních a EU financovaných projektů spolupracujeme s místními mládežnickými skupinami, kreativními podnikateli, mikropodniky, manažery vlastníků, pracovníky na podporu zaměstnanosti a odborníky na odborné vzdělávání a přípravu (VET) na navrhování a realizaci programů odborného vzdělávání a přípravy, které jsou jedinečné pro potřeby podnikatelské komunity venkovského Irska, kde jsme hrdí na to, že máme sídlo. FIP má odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou kreativní, kulturní a zelená odvětví, při vývoji udržitelných obchodních modelů.

MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY

MCAST je největší odbornou institucí na Maltě. Prohlášení o poslání jasně zdůrazňuje mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy, které mají být poskytovány všem jejich studentům. Naše poslání, které vede akademii a její zaměstnance, je následující: „Poskytovat univerzálně přístupné odborné a profesní vzdělávání a školení s mezinárodním rozměrem, reagující na potřeby jednotlivce a ekonomiky“. Hlavní rolí akademie je poskytovat odborné vzdělávání a přípravu maltským mladým lidem, aby byly uspokojeny požadavky místního průmyslu.

FO-Aarhus

FO-Aarhus je nevládní, neziskové sdružení a vlastní ho volená rada guvernérů pocházející ze soukromých společností, veřejné správy a sektoru formálního a odborného vzdělávání.

FO-Aarhus má rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektového řízení a vytváření místních a národních sítí jako člen dánské rady pro vzdělávání dospělých, spolupráce s vládou a místními a regionálními orgány (např. Jobcentres a sociální služby), účast na mezinárodních projektech jako žadatel, koordinátor a partner.

Skills Elevation Berlin FHB

Skills Elevation FHB, Německo. Organizace byla založena v roce 2019 řadou pedagogů, ekologů a akademiků s cílem poskytovat alternativní metodiky vzdělávání. FHB intenzivně pracuje na poskytování podpory a vzdělávání marginalizovaným skupinám, zejména s ohledem na jejich sociální, emocionální a kognitivní vývoj. FHB mají tři hlavní oblasti zaměření; vývoj nových pedagogických přístupů, vývoj školicích materiálů pro dospělé na okraji společnosti a provádění výzkumu sociální psychologie, obchodu a vzdělávání.

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA FORMACION SL (INFODEF)

IFODEF je soukromé a nezávislé centrum pro výzkum, vývoj a inovace se sídlem ve španělském Valladolidu. Posláním IFODEF je navrhovat a provádět projekty, které přispívají k dosažení udržitelného a inkluzivního rozvoje prostřednictvím vzdělávání, kultury a inovací.

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

ALK byla založena v roce 2005 v České republice jako síť profesionálů působících v oblasti vzdělávání a poradenství. ALK pořádá širokou škálu vzdělávacích kurzů, vzdělávacích programů, tematických workshopů, které pomáhají pedagogickým profesionálům získat novou kvalifikaci, kompetence a speciální praktické dovednosti. Posláním ALK je podpora nových metod a forem vzdělávání, podpora trenérů a dalších profesionálů působících ve vzdělávání. ALK se pravidelně účastní národních a mezinárodních projektů zaměřených na celoživotní učení, inovativní vzdělávací metody, e-learning, distanční vzdělávání, speciální metody poradenství, integrační programy atd. Organizační web je

Rightchallenge

Rightchallenge je nevládní organizace, která si klade za cíl podporovat vzdělávání a odbornou přípravu jako prostředek sociálního začleňování. Jsme přesvědčeni, že vzdělávání se musí zaměřit na celostní rozvoj všech lidí, aby je připravilo na účast ve všech dimenzích společnosti, jako je rodina, práce a volný čas. Jako organizace aktivně spolupracující s komunitou tedy poskytujeme poradenské služby a tvorbu osnov v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje komunity a podporujeme komunity ohrožené sociálním vyloučením pomocí dobrovolnických příležitostí a sociálně-vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení digitálních a mediálních gramotnost.

ENOROS Consulting Ltd

Společnost ENOROS Consulting Ltd byla založena v roce 2006 a je jednou z hlavních společností zabývajících se poradenstvím v oblasti řízení a řízení projektů na Kypru, která se zavázala poskytovat kyperské společnosti, veřejné správě a jejím vládám vysoce kvalitní služby. ENOROS poskytuje specializované znalosti, které splňují potřeby veřejného i soukromého sektoru při navrhování a správě fondů Společenství/EU.

Future in Perspective

 

Future in Perspective Ltd. Irsko je vzdělávací mediální společnost specializující se na oblasti vzdělávání a e-learningu, oblast mediální produkce, strategického plánování a rozvoje. Prostřednictvím národních a EU financovaných projektů spolupracujeme s místními mládežnickými skupinami, kreativními podnikateli, mikropodniky, manažery vlastníků, pracovníky na podporu zaměstnanosti a odborníky na odborné vzdělávání a přípravu (VET) na navrhování a realizaci programů odborného vzdělávání a přípravy, které jsou jedinečné pro potřeby podnikatelské komunity venkovského Irska, kde jsme hrdí na to, že máme sídlo. FIP má odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou kreativní, kulturní a zelená odvětví, při vývoji udržitelných obchodních modelů.

MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

MCAST je největší odbornou institucí na Maltě. Prohlášení o poslání jasně zdůrazňuje mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy, které mají být poskytovány všem jejich studentům. Naše poslání, které vede akademii a její zaměstnance, je následující: „Poskytovat univerzálně přístupné odborné a profesní vzdělávání a školení s mezinárodním rozměrem, reagující na potřeby jednotlivce a ekonomiky“. Hlavní rolí akademie je poskytovat odborné vzdělávání a přípravu maltským mladým lidem, aby byly uspokojeny požadavky místního průmyslu.

FO-Aarhus

 

FO-Aarhus je nevládní, neziskové sdružení a vlastní ho volená rada guvernérů pocházející ze soukromých společností, veřejné správy a sektoru formálního a odborného vzdělávání.

 

FO-Aarhus má rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektového řízení a vytváření místních a národních sítí jako člen dánské rady pro vzdělávání dospělých, spolupráce s vládou a místními a regionálními orgány (např. Jobcentres a sociální služby), účast na mezinárodních projektech jako žadatel, koordinátor a partner.

Skills Elevation Berlin FHB

 

Skills Elevation FHB, Německo. Organizace byla založena v roce 2019 řadou pedagogů, ekologů a akademiků s cílem poskytovat alternativní metodiky vzdělávání. FHB intenzivně pracuje na poskytování podpory a vzdělávání marginalizovaným skupinám, zejména s ohledem na jejich sociální, emocionální a kognitivní vývoj. FHB mají tři hlavní oblasti zaměření; vývoj nových pedagogických přístupů, vývoj školicích materiálů pro dospělé na okraji společnosti a provádění výzkumu sociální psychologie, obchodu a vzdělávání.

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA FORMACION SL (INFODEF)

 

IFODEF je soukromé a nezávislé centrum pro výzkum, vývoj a inovace se sídlem ve španělském Valladolidu. Posláním IFODEF je navrhovat a provádět projekty, které přispívají k dosažení udržitelného a inkluzivního rozvoje prostřednictvím vzdělávání, kultury a inovací.

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

 

ALK byla založena v roce 2005 v České republice jako síť profesionálů působících v oblasti vzdělávání a poradenství. ALK pořádá širokou škálu vzdělávacích kurzů, vzdělávacích programů, tematických workshopů, které pomáhají pedagogickým profesionálům získat novou kvalifikaci, kompetence a speciální praktické dovednosti. Posláním ALK je podpora nových metod a forem vzdělávání, podpora trenérů a dalších profesionálů působících ve vzdělávání. ALK se pravidelně účastní národních a mezinárodních projektů zaměřených na celoživotní učení, inovativní vzdělávací metody, e-learning, distanční vzdělávání, speciální metody poradenství, integrační programy atd. Organizační web je

 

www.trainers-alliance.eu

Rightchallenge

 

Rightchallenge je nevládní organizace, která si klade za cíl podporovat vzdělávání a odbornou přípravu jako prostředek sociálního začleňování. Jsme přesvědčeni, že vzdělávání se musí zaměřit na celostní rozvoj všech lidí, aby je připravilo na účast ve všech dimenzích společnosti, jako je rodina, práce a volný čas. Jako organizace aktivně spolupracující s komunitou tedy poskytujeme poradenské služby a tvorbu osnov v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje komunity a podporujeme komunity ohrožené sociálním vyloučením pomocí dobrovolnických příležitostí a sociálně-vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení digitálních a mediálních gramotnost.

ENOROS Consulting Ltd

 

Společnost ENOROS Consulting Ltd byla založena v roce 2006 a je jednou z hlavních společností zabývajících se poradenstvím v oblasti řízení a řízení projektů na Kypru, která se zavázala poskytovat kyperské společnosti, veřejné správě a jejím vládám vysoce kvalitní služby. ENOROS poskytuje specializované znalosti, které splňují potřeby veřejného i soukromého sektoru při navrhování a správě fondů Společenství/EU.

NOVINKY

Podívejte se na projektové zpravodaje.

NOVINKY 1

NOVINKY 2

NOVINKY 3

NOVINKY 4

ZAPOJTE SE!

Chcete -li se zapojit do tohoto projektu, najdete nás na Facebooku, na adrese:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

cs_CZCzech